Bezoek op locatie

Tijdens de voorbereiding en tijdens de uitvoering is een goede communicatie tussen de diverse belanghebbende essentieel. Daarvoor kan een bezoek ter plaatse zeer verhelderend werken. Adviesburo G&G kan op verzoek zijn kennis op de bouwplaats inbrengen en zo een goede afstemming tussen de diverse partijen bereiken.