Werkwijze

Aan de hand van een schetsplan met details wordt in hoofdlijnen de constructie bepaald. Tevens worden de bijbehorende detailberekeningen gemaakt. De architect, bouwbedrijf of bouwkundig tekenbureau kan vervolgens het bouwplan complementeren aan de hand van onze constructieve schetsen. Hierdoor wordt voorkomen dat meerdere constructieve tekeningen gemaakt moeten worden. Deze werkwijze draagt mede bij aan een efficiënte en eenduidige samenwerking tussen de betrokken partijen bij een bouwproject.

Bij eenvoudige bouwplannen kan in veel gevallen worden volstaan met de bij de berekening geleverde schetsen en detailleringen.

Deze werkwijze resulteert voor u in een gunstige offerte voor ieder type bouwplan.